Home > Вимоги до тез

«Муковісцидоз в Україні: стан та перспективи діагностики, лікування й соціальної адаптації пацієнтів».
8–9 жовтня 2015р. ЛЬВІВ

Вимоги до оформлення тез доповідей учасників.
Тези доповіді подаються українською, російською або англійською мовами. Обсяг тексту повинен складати не більше 3200 знаків, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см. У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково подати резюме англійською (5-6 рядків). Рисунки та графіки не приймаються. У посиланнях на літературні джерела в тексті слід подати прізвище автора та рік публікації в круглих дужках. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень. Тези повинні бути збережені у форматі *rtf. Назва файлу тез повинна містити прізвище першого автора , наприклад, petrenko.rtf.
Тези надсилати на адресу: cfu-conference15@cfu.com.ua
Структура тез: Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити) НАЗВА ДОПОВІДІ Офіційна назва установи, де виконували роботу Поштова адреса установи, e-mail Author(s). TITLE. Summary (5-6 рядків) Текст тез… Зразок:
Петренко П.В., Василенко І.А., Іваненко І.І.
ЧАСТОТА МУТАЦІЙ ГЕНА ТРБМ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З ХОЗЛ
ДУ «Інститут спадкової патології НАМНУ»
вул. Лисенка, 31-а, м. Львів, 79008, Україна, e-mail: petrenko@ukr.net Petrenko P., Vasilenko I., Ivanenko I. CFTR GENE MUTATIONS FREQUENCY IN PATIENTSWITH COPD. Cystic fibrosis and COPD demand of differential…. Текст тез українською…
Оплату за друк тез у розмірі 100 грн слід перерахувати на рахунок організаторів.
Увага! Тези доповідей приймаються до 1 липня 2015 року.