Home > Асоціація > ПОСТАНОВА від 31 березня 2015 р. № 160 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА РІДКІСНІ (ОРФАННІ) ЗАХВОРЮВАННЯ, ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВІДПОВІДНИМИ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ

ПОСТАНОВА
від 31 березня 2015 р. № 160
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА РІДКІСНІ (ОРФАННІ) ЗАХВОРЮВАННЯ, ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВІДПОВІДНИМИ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ

Відповідно до частини другої статті 531 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на здійснення заходів щодо безперебійного і безоплатного забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання з урахуванням фінансових можливостей державного бюджету.

3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:

  • у шестимісячний строк розробити та затвердити заходи щодо забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів місцевого бюджету;
  • під час підготовки проектів місцевих бюджетів передбачати видатки на фінансування зазначених заходів з урахуванням фінансових можливостей бюджетів.
Прем’єр-міністр України

А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. № 160

ПОРЯДОК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА РІДКІСНІ (ОРФАННІ) ЗАХВОРЮВАННЯ, ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ТА ВІДПОВІДНИМИ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДІЄТИЧНОГО СПОЖИВАННЯ

1. Цей Порядок визначає механізм безперебійного і безоплатного забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, що закуповуються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги.

2. Громадяни, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, забезпечуються лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (далі — лікарські засоби та харчові продукти) відповідно до медичних показань.

3. Прийняття рішення щодо необхідності у забезпеченні, продовженні або припиненні забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами, що закуповуються за рахунок коштів:

державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги, здійснюється утвореною МОЗ комісією;

місцевих бюджетів а також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі гуманітарної допомоги — комісіями, утвореними обласними та Київською міською держадміністраціями.

4. Забезпечення, продовження або припинення забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами здійснюється на підставі відповідного рішення однієї із зазначених у пункті 3 цього Порядку комісії після інформування нею громадянина про таке рішення та отримання його письмової згоди, а для дітей до 14 років та осіб, які в установленому порядку визнані судом недієздатними, — згоди їх законних представників.

5. Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами здійснюється закладами охорони здоров’я відповідного профілю за місцем проживання або лікування таких громадян.

6. Безперебійне і безоплатне забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами, закупленими за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, здійснюється в межах бюджетних призначень.

7. Контроль за забезпеченням громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та харчовими продуктами здійснюється МОЗ.

8. Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій ведуть облік лікарських засобів та харчових продуктів і щокварталу подають МОЗ звітну інформацію із зазначенням найменувань та кількості виданих лікарських засобів та харчових продуктів згідно з реєстром громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, у визначеному Міністерством порядку.